arrived đi với giới từ gì

Hẳn nhiều các bạn thấy lúc kể từ arrive đều liên tưởng tức thì cho tới đường nét nghĩa “đến một điểm này đó”. Tuy nhiên, nhằm diễn tả ý “Tôi đang được về cho tới nhà”“Tôi đã đi vào Paris” thì kể từ arrive được dùng như vậy nào? Ngoài đường nét nghĩa “đến một điểm này đó” thì kể từ arrive có còn đường nét nghĩa này không giống không? Hay các bạn đang được vướng mắc Arrived chuồn với giới kể từ gì?

Nếu các bạn cũng đang xuất hiện những thắc mắc như bên trên thì hãy xem thêm bài xích tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: arrived đi với giới từ gì

Định nghĩa Arrive

Arrive là một nội động từ sở hữu nhiều nghĩa. Dưới đó là những nét nghĩa chủ yếu của động kể từ này:

Arrive /əˈraɪv/ (v): cho tới một vị trí này đó

 • Thu will arrive in Paris soon. (Thư sẽ tới Paris sớm thôi)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): được vận trả, mang tới (áp dụng với vật vật)

 • We had đồ sộ wait over an hour for our order đồ sộ arrive. (Chúng tôi nên đợi rộng lớn một giờ thì lô hàng mới nhất đến)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): xẩy ra, xảy cho tới (sử dụng nhằm nói đến việc một sự khiếu nại, một thời hạn cụ thể)

 • I had prepared carefully for my wedding day and finally it arrived. (Tôi đang được sẵn sàng kỹ lưỡng cho 1 ngày cưới của tớ và sau cùng nó đang được đến)

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): xuất hiện (nói về phát minh, cách thức, sản phẩm…)

 • Since the day smartphones arrived, my job has been much easier. (Kể từ thời điểm ngày xuất hiện nay smartphones, việc làm của tôi đang được trở thành dễ dàng rộng lớn nhiều).

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): được sinh đi ra, sinh ra (trẻ em)

 • Thu’s baby arrived on Thursday. (Con của Thư đang được sinh ra nhập loại Năm).

arrived Arrive /əˈraɪv/ (v): đạt được thỏa thuận hợp tác (quyết lăm le, biện pháp, … sau khoản thời gian đang được thảo luận/ suy nghĩ)

Xem thêm: 2009 là bao nhiêu tuổi

Lưu ý: Khi kể từ arrive được dùng với đường nét nghĩa này thì thông thường sở hữu giới kể từ “at” chuồn hâu phương.

 • After long hours of negotiation, we finally arrived at a decision. (Sau hàng tá giờ thương thuyết, Shop chúng tôi sau cùng đã đi được cho tới một quyết định).

arrived

Từ arrive/arrived thông thường chuồn với giới kể từ gì còn tùy theo đường nét nghĩa nhưng mà mình thích diễn tả.

Để diễn tả đường nét nghĩa “đến một điểm này đó”, kể từ arrive thường chuồn với 2 giới kể từ đó là “in”“at”. Tuy nhiên, lúc nào thì tớ sử dụng “arrive in”, lúc nào thì tiếp tục dùng “arrive at”

Arrive/Arrived in + city/country Arrive/Arrived at + place
Địa điểm chuồn sau kể từ arrive in thông thường là một trong vị trí cực kỳ to lớn như là một trong quốc gia (country), hoặc một thành phố (city) Địa điểm chuồn sau từ arrive at thường là một trong vị trí nhỏ như là một trong khách sạn (hotel), trường bay (airport).
VD: I’ll arrive in Pakistan in the next two weeks. (Tôi sẽ tới Pakistan nhập 2 tuần tới). VD: Nam arrived at the airport at 5 o’clock. (Nam cho tới trường bay khi 5 giờ).
Lưu ý: Chúng tớ tiếp tục KHÔNG dùng “arrive to” nhằm diễn tả đường nét nghĩa: “đến một điểm này đó”.

Để diễn tả đường nét nghĩa “đến vào trong 1 thời điểm/ thời hạn này đó” thì kể từ arrive có thể chuồn với những giới kể từ như: “in/ on/ at”.

Xem thêm: công thức tính tam giác

Arrive/Arrived in Arrive/Arrived on Arrive/Arrived at
Thời lừa lọc chuồn sau giới kể từ in thông thường là:
 • Tháng
 • Năm
 • Mùa
Thời lừa lọc chuồn sau giới kể từ in thông thường là:
 • Ngày
 • Thứ nhập tuần
Thời lừa lọc chuồn sau giới kể từ in thông thường là:
 • Giờ cụ thể
VD: Hoa and Hung arrived in September. (Hòa và Hùng đã đi vào nhập mon 9) VD: Hoa and Hung arrived on Monday (Hòa và Hùng đã đi vào nhập loại Hai) VD: Hoa and Hung arrived at 5 p.m (Hòa và Hùng đã đi vào nhập khi 5 giờ chiều)
Lưu ý: Chúng tớ KHÔNG người sử dụng giới kể từ sau kể từ arrive với những kể từ chỉ thời hạn như: yesterday/ next week/  VD: I arrived yesterday (Tôi cho tới vào trong ngày hôm qua). NOT: I arrived on yesterday 

Để diễn tả đường nét nghĩa: “đi cho tới một thỏa thuận hợp tác, quyết định”, thì kể từ arrive/Arrived thông thường chuồn với giới kể từ là “at”.

VD: Finally, Hung and I arrived at a perfect solution. (Cuối nằm trong, Hưng với tôi đã đi được cho tới một biện pháp trả hảo).

arrived đi với giới từ gì Để vấn đáp mang đến thắc mắc ở đầu nội dung bài viết, Lúc diễn tả đường nét nghĩa “đi về cho tới nhà”, tớ chỉ việc giản dị và đơn giản sử dụng: arrive home page.

Bài tập luyện dùng kể từ arrive