applied đi với giới từ gì

Apply là 1 trong động kể từ được dùng thịnh hành và vô cùng thân thuộc so với người học tập giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, những thắc mắc như: apply chuồn với giới kể từ gì? và Các cụm kể từ này được dùng như vậy nào?”... lại vô cùng rất dễ gây nên rời khỏi sự lầm lẫn cho những người học tập. Đừng lo! Langmaster tiếp tục giúp cho bạn phát âm trả lời từng vướng mắc tương quan cho tới động kể từ “apply” thiệt dễ dàng nắm bắt, ngắn ngủi gọn gàng và không thiếu nhất.

Xem thêm: GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH: PREPOSITIONS MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Bạn đang xem: applied đi với giới từ gì

I. Những nghĩa thịnh hành của động kể từ Apply

Trước Khi chính thức đầu mò mẫm hiểu apply chuồn với giới kể từ gì, tất cả chúng ta nên nắm vững những nghĩa gốc tương đương lý thuyết về động kể từ “apply”

1. Về lý thuyết, “apply” là 1 trong động kể từ thông thường nhập giờ đồng hồ Anh. Nó hoàn toàn có thể được dùng như nước ngoài động kể từ hoặc nội động kể từ, đứng sau mái ấm ngữ và phối kết hợp nằm trong trạng kể từ hoặc tân ngữ nhằm tạo hình câu. Động kể từ “apply” được vạc âm là /əˈplaɪ/

null

2. Về khái niệm, “apply” là 1 trong động từ khá nhiều nghĩa và hoạt bát tùy từng từng văn cảnh.

 • Apply đem nghĩa vận dụng vật gì so với vật gì cơ. 

VD: They apply the new technology lớn the production process. (Họ vận dụng technology mới nhất nhập tiến độ sản xuất)

 • Apply đem nghĩa ứng tuyển chọn vào một trong những địa điểm hoặc việc làm nào là cơ. 

VD: I applied for a start-up company last month. (Tôi đang được ứng tuyển chọn vào một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp nhập mon trước)

 • Apply đem nghĩa quẹt, bôi, phệt vật gì lên mặt phẳng của một vật gì cơ. 

VD: She always applies sun cream before going out (Cô ấy luôn luôn bôi kem kháng nắng nóng trước lúc rời khỏi ngoài)

II. Các giới kể từ chuồn với động kể từ Apply

Apply chuồn với những giới kể từ như: To, for và with. Tùy từng văn cảnh không giống nhau, tuy nhiên tao đem những cơ hội dùng không giống nhau, nằm trong mò mẫm hiểu cụ thể ngay lập tức bên dưới nhé!

1. Apply To

Đối với cụm kể từ apply + giới kể từ lớn, cụm kể từ này được dùng Khi nói tới việc vận dụng vật gì so với vật gì hoặc ứng tuyển chọn vào một trong những địa điểm hoặc doanh nghiệp nào là cơ tùy nằm trong nhập cấu hình của câu.

 • Apply sth lớn sth/sb: sát dụng/vận dụng vật gì so với vật gì hoặc so với ai

VD: The Government applied new regulations lớn exporting policy. (Chính Phủ đang được vận dụng những quy quyết định mới nhất cho những quyết sách xuất khẩu)

The students apply scientific knowledge lớn this exercise. (Các các bạn học viên áp dụng kỹ năng và kiến thức khoa học tập nhập bài xích tập luyện này)

 • Apply lớn vì thế sth: Ứng tuyển chọn hoặc nộp đơn vào một trong những địa điểm việc làm hay 1 điểm nào là đó

VD: They apply lớn volunteer for the program (Họ ứng tuyển chọn thực hiện tự nguyện viên cho tới chương trình)

The man applied for the manager position at our company. (Người con trai này đã ứng tuyển chọn nhập địa điểm quản lý và vận hành của doanh nghiệp bọn chúng tôi)

null

2. Apply For

Apply For đó là cụm kể từ thứ hai Khi nhắc cho tới những giới kể từ chuồn với apply. Apply for được dùng nhằm nói tới đòi hỏi của doanh nghiệp hoặc nài nhằm đạt được một mục tiêu gì cơ.

Cấu trúc: S + apply for + …

VD: I applied for the studying-abroad scholarship. (Tôi nài học tập bổng du học)

The unemployed often apply for unemployment benefits. (Người thất nghiệp thông thường nộp đơn nài trợ cung cấp thất nghiệp) 

3. Apply With

Apply with thông thường được dùng nhằm phân tích việc ứng tuyển chọn hoặc vận dụng vị một phương tiện đi lại trung gian giảo nào là cơ.

 • Be applied with: Được để bôi lên, được gắn lên vị một cách thức hoặc một khí cụ nào là cơ.

VD: The pictures were applied with the glue. (Bức tranh giành được gắn lên tường vị keo)

 • Apply with sth: Ứng tuyển chọn bên dưới mẫu mã nào là đó

VD: Sarah applies  with an online size posted on the company’s social channel. (Sarah ứng tuyển chọn nhập câu lạc cỗ vị đơn trực tuyến được đăng lên bên trên kênh social của doanh nghiệp đó)

III. Cách phân biệt thân mật apply lớn, apply for và apply with

Sau Khi mò mẫm hiểu và lý giải cho tới thắc mắc apply chuồn với giới kể từ gì, Langmaster tiếp tục tổng kết lại nội dung chủ yếu và thể hiện sự đối chiếu về chủ thể applied đi với giới từ gì nhằm người học tập hoàn toàn có thể dễ dàng phân biệt và ko lầm lẫn trong những lúc thực hiện bài xích tập luyện.

Apply + giới từ

Cách sử dụng

Apply to

Sử dụng Khi nói tới việc vận dụng vật gì so với vật gì hoặc ứng tuyển chọn vào một trong những địa điểm hoặc doanh nghiệp, một đội chức nào là đó

Apply for

sử dụng nhằm nói tới đòi hỏi hoặc một thỉnh cầu nào là cơ của doanh nghiệp nhằm đạt được một mục tiêu gì đó

Apply with

Mô mô tả khí cụ hoặc phương pháp trung gian giảo nhằm thao tác làm việc đó

IV. Một số dạng kể từ không giống của Apply

Ngoài động kể từ gốc apply, những dạng kể từ không giống của động kể từ “apply” cũng tương đối nhiều dạ và được dùng thoáng rộng như danh kể từ, tính kể từ,... được dùng nhằm mục tiêu sẽ tạo sự logic và hoạt bát cho tới câu văn. Hãy nằm trong Langmaster thu về ngay lập tức một trong những kể từ vựng tại đây nhé.

1. Applicant 

 • Phát âm: /ˈæplɪkənt/
 • Nghĩa: Người nộp đơn (thường thấy nhập nài việc)
 • VD: The amount of applicants lớn this position is increasing rapidly. (Số rất nhiều người nộp đơn cho tới địa điểm này đang được tăng nhanh chóng chóng)

null

2. Application

 • Phát âm: /ˌæplɪˈkeɪʃn/
 • Nghĩa: Sự gắn nhập, vật gắn; Sự vận dụng, thực hành; Sự thường xuyên cần; Đơn xin…
 • Application chuồn với giới kể từ gì? Application là danh kể từ nên thông thường chuồn với giới kể từ of: Application of (sự phần mềm của vật gì đó)
 • VD: The application size will be closed at 5PM. (Đơn ĐK tiếp tục đóng góp nhập 5 giờ chiều)

The application of AI into our real life is becoming more popular. (Việc vận dụng AI nhập cuộc sống thường ngày đời thực càng ngày càng phổ biến)

3. Appliance

 • Phát âm: /əˈplaɪəns/
 • Nghĩa: Thiết bị, dụng cụ
 • VD: Don’t forget lớn switch off unnecessary electrical appliances. (Nhớ tắt những vũ trang năng lượng điện ko cần thiết thiết)

4. Applicable

 • Phát âm: /ˈæplɪkəbl/
 • Nghĩa: cũng có thể vận dụng được
 • VD: This new machine can be applicable lớn solve the production problem. (Chiếc máy mới mẻ này hoàn toàn có thể vận dụng nhằm xử lý yếu tố sản xuất)

V. Các kể từ đồng nghĩa tương quan hoàn toàn có thể dùng để thay thế thế apply

Khi dùng động kể từ apply nhập viết lách hoặc phát biểu, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể phong phú những câu văn bằng phương pháp thay cho thế apply vị những kể từ không giống đem nghĩa tương đương với apply nhập yếu tố hoàn cảnh cơ. Việc dùng những kể từ đồng nghĩa tương quan không chỉ có chung nội dung bài viết của doanh nghiệp tách lặp kể từ và trôi chảy rộng lớn, mà còn phải thể hiện nay khả năng về kể từ vựng khiến cho tuyệt hảo cho những người phát âm.

Một số kể từ hoàn toàn có thể dùng để làm thay cho thế động kể từ apply ở một trong những văn cảnh nhất định:

1. Utilize: Sử dụng một khoáng sản hoặc khí cụ một cơ hội hiệu suất cao nhằm đạt được mục tiêu rõ ràng.

Ví dụ: We need lớn utilize our resources effectively lớn maximize productivity.

2. Employ: Sử dụng hoặc vận dụng một cách thức, technology hoặc phương pháp nhằm đạt được tiềm năng rõ ràng.

Ví dụ: The company decided lớn employ a new marketing strategy lớn reach a wider audience.

3. Use: Sử dụng một vật, khí cụ hoặc cách thức nhằm triển khai một trách nhiệm rõ ràng.

Ví dụ: You can use this software lớn create professional presentations.

4. Implement: Đưa nhập triển khai hoặc vận dụng một plan, công tác hoặc cách thức. 

Ví dụ: The government plans lớn implement new policies lớn reduce pollution.

5. Engage: Tham gia nhập sinh hoạt, dùng hoặc vận dụng một cách thức, khí cụ hoặc suy nghĩ.

Ví dụ: The teacher used interactive activities lớn engage the students in the learning process.

6. Exploit: Tận dụng hoặc dùng một khoáng sản, thời cơ hoặc sức khỏe một cơ hội tối nhiều nhằm đạt được quyền lợi.

Ví dụ: The company aims lớn exploit new market opportunities lớn expand its business.

7. Administer: Tiến hành hoạch triển khai một tiến độ, cách thức hoặc dung dịch nhằm chữa trị, quản lý và vận hành hoặc vận dụng.

Ví dụ: The nurse will administer the medication lớn the patient.

8. Execute: Thực hiện nay một trách nhiệm, plan hoặc hành vi một cơ hội đúng mực và quyết đoán.

Ví dụ: The project manager will execute the plan according lớn the established timeline.

9. Practice: Thực hiện nay một sinh hoạt, cách thức hoặc tiến độ nhập thực tiễn hoặc thông thường xuyên.

Ví dụ: It's important lớn practice good hygiene lớn prevent the spread of germs.

null

10. Exercise: sát dụng hoặc triển khai một khả năng hoặc tiến độ nhằm cải tiến và phát triển nó.

Ví dụ: You should exercise your problem-solving skills regularly lớn improve them.

11. Adopt: Chấp nhận hoặc dùng một ý tưởng phát minh, cách thức hoặc quyết sách rõ ràng.

Ví dụ: The company decided lớn adopt a new approach lớn customer service.

12. Harness: Sử dụng hoặc khai quật một mối cung cấp tích điện, khoáng sản hoặc tiềm năng một cơ hội hiệu suất cao.

Ví dụ: The organization aims lớn harness renewable energy sources lớn reduce its carbon footprint.

13. Appoint: Bổ nhiệm hoặc hướng đẫn ai cơ cho 1 địa điểm, trách nhiệm hoặc trách cứ nhiệm rõ ràng.

Xem thêm: cấu trúc câu gián tiếp

Ví dụ: The company will appoint a new manager lớn oversee the project.

14. Put into action: Thực hiện nay hoặc vận dụng một plan, ý tưởng phát minh hoặc cách thức nhập thực tiễn.

Ví dụ: It's time lớn put our marketing plan into action and start promoting the product.

15. Put lớn use: Sử dụng hoặc vận dụng một cái gì cơ một cơ hội tận dụng tối đa và hữu ích.

Ví dụ: We have gathered valuable data that we can put lớn use in our market analysis.

Nhớ rằng một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan hoàn toàn có thể đem sự khác lạ nhỏ nhập ngữ nghĩa và cơ hội dùng, bởi vậy, việc lựa lựa chọn kể từ đồng nghĩa tương quan tương thích cần thiết dựa vào văn cảnh rõ ràng của câu.

VI. Sự kết phù hợp với trạng kể từ của động kể từ Apply

Dưới đó là một trong những trạng kể từ thông thường chuồn cùng theo với động kể từ "apply":

1. Apply diligently: Nỗ lực, thao tác làm việc chịu thương chịu khó Khi dùng hoặc vận dụng vật gì cơ.

Ví dụ: She applied diligently lớn complete the project on time.

2. Apply carefully: sát dụng một cơ hội cẩn trọng, cẩn thận.

Ví dụ: It is important lớn apply the paint carefully lớn avoid any mistakes.

3. Apply extensively: sát dụng thoáng rộng, dùng một cơ hội toàn vẹn hoặc thịnh hành.

Ví dụ: The company applied extensively tested marketing strategies lớn reach a larger audience.

4. Apply strategically: sát dụng một cơ hội kế hoạch, lên kế hoạch và tiềm năng rõ ràng.

Ví dụ: The manager applied strategically planned changes lớn improve the efficiency of the department.

null

5. Apply effectively: sát dụng một cơ hội hiệu suất cao, đem thành quả tích vô cùng.

Ví dụ: The teacher applied effective teaching methods lớn engage the students and enhance their learning experience.

6. Apply innovatively: sát dụng một cơ hội tạo ra, dùng những cách thức hoặc ý tưởng phát minh mới nhất.

Ví dụ: The designer applied innovatively creative techniques lớn design the new product.

7. Apply consistently: sát dụng một cơ hội nhất quán, liên tiếp và bất biến.

Ví dụ: In order lớn achieve success, it is important lớn apply the principles consistently.

8. Apply appropriately: sát dụng một cơ hội tương thích, phù phù hợp với văn cảnh và mục tiêu rõ ràng.

Ví dụ: It is crucial lớn apply appropriate communication skills in a professional setting.

VII. Một số bài xích tập luyện rèn luyện phân biệt apply lớn, apply with, apply for

Dưới đó là một trong những bài xích tập luyện ôn tập luyện giúp cho bạn luyện cộng sự phân biệt thân mật "apply lớn," "apply for," và "apply with." Hãy lựa chọn kể từ hoặc cụm kể từ phù hợp nhằm hoàn thiện từng câu.

1. She __________ three different universities for her undergraduate studies.

a) applied to

b) applied for

c) applied with

2. He __________ a strong portfolio of his previous design work for the graphic design position.

a) applied to

b) applied for

c) applied with

3. They __________ a grant lớn fund their research project.

a) applied to

b) applied for

c) applied with

4. I'm planning lớn __________ a scholarship lớn study abroad.

a) apply to

b) apply for

c) apply with

5. The company requires all applicants lớn __________ their resume and cover letter.

a) apply to

b) apply for

c) apply with

6. Students must __________ the program before the deadline.

a) apply to

b) apply for

c) apply with

7. He __________ his application with a letter of recommendation from his previous employer.

a) applied to

b) applied for

c) applied with

8. The candidate __________ the job with extensive experience in the industry.

a) applied to

b) applied for

c) applied with

Đáp án:

a) applied to

c) applied with

b) applied for

b) apply for

c) apply with

a) apply to

Xem thêm: 5 điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng

c) applied with

c) applied with

Lời Kết

Tổng kết lại, động kể từ "apply" thông thường đi kèm theo với những giới kể từ "to," "for," và "with" trong số văn cảnh không giống nhau. Sự lựa lựa chọn Một trong những giới kể từ tùy thuộc vào chân thành và ý nghĩa và mục tiêu dùng của câu. Để nắm vững apply chuồn với giới kể từ gì hoặc những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh không giống, với tiêu chuẩn unique giảng dạy dỗ số 1, đội hình nhà giáo tay nghề cao và cách thức học tập phong phú, Langmaster mang về cho tới học tập viên môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức hiệu suất cao và thú vị.