a number of và the number of

A number of và the number of là 1 nhập số nhiều cụm kể từ tương đương làm cho trở ngại mang lại học tập viên trong các việc phân biệt cơ hội dùng. Trên thực tiễn, bọn chúng không giống nhau cả về mặt mày chân thành và ý nghĩa tương đương cơ hội phân tách động kể từ theo gót sau. Bài ghi chép này tiếp tục chỉ dẫn tường tận cho những người học tập giờ Anh cơ hội phân biệt và rất có thể thỏa sức tự tin dùng đích thị nhì cụm kể từ này

Key Takeaways:

Bạn đang xem: a number of và the number of

 • A number of Có nghĩa là “một vài ba, một trong những, nhiều”, được dùng với danh kể từ kiểm đếm được số nhiều. 

 • The number of Có nghĩa là “số lượng”, được dùng khi biểu diễn miêu tả con số kha khá nhiều.

 • Luôn dùng danh kể từ kiểm đếm được số nhiều theo gót sau nhì cụm kể từ này.

Cấu trúc và cách sử dụng A number of

Định nghĩa

Theo tự vị Collinsdictionary, A number of là kể từ chỉ con số ko xác lập, Có nghĩa là “một vài ba, một trong những, nhiều” (tương đương nghĩa với “several” hoặc “many” nhập giờ Anh). Trong khi bại liệt, tự vị Merriam-Webster nhận định rằng, a number of chỉ con số nhưng mà nhiều hơn nữa 2 tuy nhiên lại thấp hơn “nhiều”. Nhìn công cộng, người học tập rất có thể hiểu cụm kể từ này đem nghĩa “một vài ba, nhiều”.

Ví dụ:

 • A number of people complain about Ken's service. (Một số người phàn nàn về cty của Ken)

Cấu trúc A number of

A number of + Noun (số nhiều) + V (chia theo gót công ty ngữ số nhiều)

A number of luôn luôn đi kèm theo với danh kể từ kiểm đếm được số nhiều. Do đem tức thị “nhiều”, nên động kể từ rất cần được phân tách như đứng sau đó 1 danh kể từ số nhiều.

Ví dụ: A number of students are going to tát the zoo. (Một số học viên tiếp tục chuồn sở thú)

Cấu trúc a number of được dùng khi người trình bày nhắc đến một vài ba người hoặc một vài ba loại này bại liệt. Động kể từ của câu sẽ tiến hành phân tách như đi kèm theo công ty ngữ số nhiều.

Lưu ý:

Người học tập để ý ko lầm lẫn vị mạo từ ko xác lập “a” nhập cấu hình nhằm phân tách đích thị động kể từ theo gót công ty nghĩa số nhiều.

Ví dụ:

Câu sai: There is a number of solutions that they can discuss.

Câu đúng: There are a number of solutions that they can discuss. (Có một trong những biện pháp mà người ta rất có thể thảo luận)

Câu sai: A number of prisoners has been released on the occasion of Independence Day this year.

Câu đúng: A number of prisoners have been released on the occasion of Independence Day this year.
Ví dụ A number of

Cấu trúc và cách sử dụng The number of

Định nghĩa

The number of là cụm kể từ được dùng với tức thị “số lượng” - bao gồm một tập trung người hoặc vật.

Ví dụ:

 • The number of people we need to tát hire is 12. (Số số người Cửa Hàng chúng tôi cần thiết mướn là 12 người.)

 • Here is the number of milk glasses you requested. (Đây là con số ly sữa chúng ta tiếp tục đòi hỏi.)

Cấu trúc The number of

The number of + Noun (số nhiều) + V (chia theo gót công ty ngữ số ít)

Lưu ý:

Sử dụng với danh kể từ số nhiều và động kể từ số hiếm khi công ty ngữ là the number of something.

Ví dụ:

 • The number of students in here is small. (Số lượng học viên ở phía trên thì không nhiều.)

 • The number of apples in the box was 6. (Số lượng táo nhập vỏ hộp là 6)

 • The number of people in the stadium is uncountable for bu. (Tôi ko thể kiểm đếm được số người nhập sảnh chuyển động.)

 • The number of people in Haiphong is greater phàn nàn a million. (Số đứa ở Hải Phòng Đất Cảng to hơn một triệu con người.)

Xem thêm: 6 lỗi ngữ pháp giờ Anh những học tập viên thông thường gặp

Cách phân biệt A number of và The number of

Tiêu chí

A number of

The number of

Ngữ nghĩa

Một vài ba, một trong những, nhiều

Số lượng

Cấu trúc

Danh kể từ số nhiều

Động kể từ phân tách ở dạng số nhiều.

Danh kể từ số nhiều 

Xem thêm: nghị luận về tình cảm gia đình

Động kể từ phân tách ở dạng số không nhiều. 

Ví dụ

A number of children are playing computer games. (Nhiều học viên đang được nghịch tặc năng lượng điện tử.)

The number of children in the world has been dramatically increasing. (Số lượng trẻ nhỏ bên trên toàn cầu đang được ngày càng tăng đau đầu và chóng mặt.)

Một số chú ý khác

Khi dùng a number of và the number of cần thiết lưu ý:

 • Danh kể từ dùng là danh kể từ kiểm đếm được số nhiều, ko dùng danh kể từ ko kiểm đếm được sau nhì cụm kể từ này.

Ví dụ: Câu sai: A number of butter is melting. (Butter - “bơ” - là danh kể từ ko kiểm đếm được.)

 • Có nhì dạng danh kể từ số nhiều: Danh kể từ kiểm đếm được số nhiều theo gót quy tắc (books, pens…) và danh kể từ số nhiều bất quy tắc (woman -> women, man -> men…). Người học tập cần thiết để ý bắt được cơ hội phân tách danh kể từ số nhiều nhằm dùng đích thị dạng danh kể từ.

Đọc thêm: Danh kể từ kiểm đếm được và danh kể từ ko kiểm đếm được

Bài luyện vận dụng

Điền A number of hoặc The number of nhập khu vực trống:

1. It might be … days before they find him.

2. … students who enroll on the advanced physics course gets larger every year.

3. … living pandas is about 1000.

4. There were … issues that needed to tát be fixed before the software could be deployed.

5. … people lined up for tickets was four hundred.

6. Here is … milkshakes you requested.

7. … people were hurt in the accident.

8. … people we need to tát hire is thirteen.

9. … people have expressed interest in serving on the president's committee.

10. She gave … reasons why she could not attend the conference this weekend. 

Đáp án:

1. a number of

2. the number of

3. the number of

4. a number of

5. the number of

6. the number of

7. a number of

8. the number of

9. a number of

10. a number of

Tổng kết

Trên phía trên người sáng tác nội dung bài viết tiếp tục trả lời cụ thể về cấu hình, cách sử dụng tương đương cơ hội phân biệt a number of và the number of. Hy vọng vấn đề bên trên sẽ hỗ trợ học tập viên bắt vững chắc kỹ năng và kiến thức và rất có thể vận dụng láng tru nhì cấu hình này.

→ ĐĂNG KÝ NGAY: Kiểm tra chuyên môn giờ Anh free bên trên ZIM → chuẩn bị lớp học tập theo như đúng triết lý và nhu yếu học tập tập:

Anh ngữ ZIM chuyên nghiệp luyện thi đua IELTS, TOEIC, TAGT - Cam kết Output đầu ra vị văn bạn dạng - Miễn phí học tập lại nếu như không đạt target:

***Xem ngay:

 • Khoá Pre IELTS

 • Khoá TOEIC 350

→ Quyền lợi học tập viên khi ĐK học tập bên trên ZIM


Nguồn tham lam khảo:

Xem thêm: danh từ trong tiếng anh

https://www.grammarbook.com/blog/numbers/the-number-vs-a-number/

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a-number-of

https://www.merriam-webster.com/dictionary/a%20number%20of