70 độ f bằng bao nhiêu độ c

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Độ C quý phái Độ F (Hoán thay đổi đơn vị)

Bạn đang xem: 70 độ f bằng bao nhiêu độ c

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết trái khoáy phân số được tạo tròn xoe cho tới 1/64 gần nhất. Để với câu vấn đáp đúng chuẩn rộng lớn nài sướng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Lưu ý: quý khách rất có thể tăng hoặc tách chừng đúng chuẩn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số với nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: cách sử dụng giới từ

Lưu ý: Để với sản phẩm số thập phân giản đơn sướng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Độ F quý phái Độ C

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị sản phẩm theo đòi định hình số mũ Thêm thông tin: Độ F Thêm thông tin: Độ C

Độ F

Fahrenheit là một trong những thang đo sức nóng chừng sức nóng động lực học tập, với điểm ngừng hoạt động của nước là 32 chừng F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển chi chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm ngừng hoạt động của nước chênh chếch nhau đúng chuẩn 180 chừng. Vì vậy, một chừng bên trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng chừng sức nóng chừng kể từ điểm ngừng hoạt động tới điểm sôi của nước. Giá trị ko vô cùng được xác lập là -459,67°F.

Chênh chếch sức nóng chừng 1°F tương tự với chênh chếch sức nóng chừng 0,556°C.

Xem thêm: thể thơ song thất lục bát

chuyển thay đổi Độ F quý phái Độ C

Độ C

Mặc cho dù lúc đầu thang chừng C được xác lập bởi vì điểm đông đúc của nước (và trong tương lai là vấn đề tan chảy của đá), tuy nhiên thang chừng C giờ đầu tiên là một trong những thang được suy đi ra, được xác lập có tương quan cho tới thang sức nóng chừng Kelvin.

Giá trị 0 bên trên thang chừng C (0 ° C) ni được xác lập là tương tự với 273,15 K, với độ chệnh chếch sức nóng chừng của 1 ° C tương tự với độ chệnh chếch của 1 K, Có nghĩa là độ dài rộng đơn vị chức năng vào cụ thể từng thang là như nhau. Vấn đề này Có nghĩa là 100 ° C, trước đó được xác lập là vấn đề sôi của nước, ni được xác lập là tương tự với 373,15 K.

Thang đo chừng C là một trong những hệ phân tách khoảng, ko nên là hệ tỷ trọng, Có nghĩa là thang đo chừng C theo đòi một thang kha khá chứ không hề nên vô cùng. cũng có thể thấy được điều nà

Bảng Độ F quý phái Độ C

Độ F Độ C
0 -17.78
1 -17.22
2 -16.67
3 -16.11
4 -15.56
5 -15.00
6 -14.44
7 -13.89
8 -13.33
9 -12.78
10 -12.22
11 -11.67
12 -11.11
13 -10.56
14 -10.00
15 -9.44
16 -8.89
17 -8.33
18 -7.78
19 -7.22
Độ F Độ C
20 -6.67
21 -6.11
22 -5.56
23 -5.00
24 -4.44
25 -3.89
26 -3.33
27 -2.78
28 -2.22
29 -1.67
30 -1.11
31 -0.56
32 0.00
33 0.56
34 1.11
35 1.67
36 2.22
37 2.78
38 3.33
39 3.89
Độ F Độ C
40 4.44
41 5.00
42 5.56
43 6.11
44 6.67
45 7.22
46 7.78
47 8.33
48 8.89
49 9.44
50 10.00
51 10.56
52 11.11
53 11.67
54 12.22
55 12.78
56 13.33
57 13.89
58 14.44
59 15.00