4 giờ bằng bao nhiêu phút

 • Tìm số đương nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong những số tự động nhiên

  tìm số đương nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong những số tự động nhiên

  Bạn đang xem: 4 giờ bằng bao nhiêu phút

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên n biết n+2 phân tách không còn mang lại n-1

  tìm số đương nhiên n biết n+2chia không còn mang lại n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang lại phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang lại phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko nhân tố bên cạnh nhau, dò xét ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko nhân tố bên cạnh nhau, dò xét ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên vẹn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư khi phân tách một số trong những bất kì mang lại 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư theo lần lượt là 2,4,6

  tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư theo lần lượt là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: một vài máy tính lớn khác

  Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) dò xét ước công cộng (-16,24)

  c) dò xét tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những phép tắc tính, vệt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính sở hữu sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những phép tắc tính, vệt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính sở hữu sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số nguyên vẹn n sao mang lại 2n phân tách không còn mang lại n+5.

  Tìm những số nguyên vẹn n sao mang lại 2n phân tách không còn mang lại n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang lại -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang lại -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số sở hữu nằm trong khuôn là 17, Tử là những số đương nhiên tiếp tục tuy nhiên là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

 • Câu chất vấn toán

  Tìm những số nguyên vẹn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: vì sao phải bảo vệ tổ quốc

 • trả tiếng hộ bản thân câu hỏi

  cho s = 3 phần 10 +3 phần 11 +3 phần 12 +3 phần 13 + 3 phần 14 minh chứng rằng 1 < s < 2 kể từ tê liệt suy rời khỏi s khong nên số tự động nhiên

  20/02/2023 |   0 Trả lời