36 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

36 Đề ôn đua học tập kì 2 lớp 4 rất rất hay

Đề 1A

Bạn đang xem: 36 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

    Số 93 085 phát âm là:

a) Chín nghìn tía mươi trăm tám mươi lăm …….

b) Chín trăm tía mươi trăm tám mươi năm …….

c) Chín mươi tía nghìn ko trăm tám mươi lăm …….

2. khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: Số lớn nhất nhập các số:

85 091; 85 190; 58 901; 58 910.

A. 85 091

B. 85 190

C. 58 901

D. 58 910

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm:

           60 240 ……60 000 + 200 + 4

a) 60 240 > 60 000 + 200 + 4 …….

b) 60 240 < 60 000 + 200 + 4 …….

c) 60 240 = 60 000 + 200 + 4 …….

4. Khoanh vào chữ cái để trước câu trả lời đúng: Nếu a= 8 260 thì giá trị biểu thức 35 420 – a : 4 là:

A. 2 065

       B. 8 855

C. 6 790

D. 33 355

5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

    Một tổ người công nhân nhập năm ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm như thế thì nhập 9 ngày thì tổ người công nhân đó làm được từng nào dụng cụ?

A. 657

B.675

C. 765

 D. 756

6. a) Sắp sếp các số sau theo đòi thứ tự từ bé đến lớn:

37 109

29 815

48 725

19 624

20 001

……..

……..

……..

Xem thêm: công thức tìm x lớp 5

……..

……..

b) Sắp sếp các số sau theo đòi thứ tự từ lớn đến bé:

65 008

72 912

84 109

12 754

39 789

……..

……..

……..

……..

……..

7.Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 7 536 – 124 x 5

b) ( 7 536 + 124) : 5

 

 

 

 

8. Tìm X, biết:

      a) 3 408 + X = 8 034

      b) X – 1 276 = 4 324

            

            

 

 

c) X x 8 = 2 016

d) X : 6 = 2 025

 

 

 

 

9. Một hình chữ nhật có chiều dài 24 centimet, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và khoảng không hình chữ nhật đó.

 

Đang chuyên chở...
Đang chuyên chở...
Đang chuyên chở...
Đang chuyên chở...
 
Tải xuống
 
——–

11 chuyên mục tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 4

425 bài bác luyện đua học viên xuất sắc Toán lớp 4

Xem thêm: cao ra ca(oh)2