3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ sang trọng phút Online:

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút hoặc những loại câu hỏi tương tự động đang được trở bên trên không xa lạ với cỗ môn toán học tập. Vậy cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút như này vừa vặn thời gian nhanh lại đáp ứng chừng chủ yếu xác!

Bạn đang xem: 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

1 giờ bởi vì 60 phút. 60 phút phân tách 4 bởi vì 15 phút

Vậy ¾ giờ =3 x 15 phút = 45 phút

Đáp số: ¾ giờ bởi vì 45 phút

3-4 giờ bởi vì từng nào phút

Một số ví dụ tương tự động về kiểu cách thay đổi giờ khắc giây

Ví dụ 1: 7/4 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 444 phút
 2. 4440 phút
 3. 105 phút
 4. 420 phút

Đáp án C: 7/4 giờ bởi vì 105 phút

Ví dụ 2: 123 giây bởi vì từng nào phút

 1. 2,05 Phút
 2. 1,23 phút
 3. 63 phút
 4. 12,3 phút

Đáp án A: 123 giây bởi vì 2,05 phút

Xem thêm: he seldom goes to the library

Ví dụ 3: 0,5 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 12 Phút
 2. 15 phút
 3. 30 phút
 4. 45 phút

Đáp án C: 0,5 giờ bởi vì 30 phút

Ví dụ 3: 0,4 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 24 phút
 2. 84 phút
 3. 144 phút
 4. 240 phút

Đáp án A: 0,4 giờ bởi vì 24 phút

Ví dụ 6: 3,4 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 304 Phút
 2. 204 phút
 3. 45 phút
 4. 30 phút

Đáp án B: 3,4 giờ bởi vì 204 phút

Ví dụ 7: 280 phút bởi vì từng nào giờ, phút

Xem thêm: fix la gì trong mua bán

 1. 3 giờ trăng tròn phút
 2. 4 giờ 0 phút
 3. 4 giờ 36 phút
 4. 5 giờ trăng tròn phút

Đáp án C: 280 phút bởi vì 4 giờ 36 phút

Xem thêm:

 • 1,2 tiếng bởi vì từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút thời gian nhanh nhất
 • 1,4 giờ bởi vì từng nào phút, Cách thay đổi giờ rời khỏi phút
 • 1,5 giờ bởi vì từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút