1mm bằng bao nhiêu cm

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Centimet thanh lịch Milimet (Hoán thay đổi đơn vị)

Bạn đang xem: 1mm bằng bao nhiêu cm

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết trái khoáy phân số được sản xuất tròn trĩnh cho tới 1/64 gần nhất. Để sở hữu câu vấn đáp đúng chuẩn rộng lớn van nài hí hửng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: viết bức thư bằng tiếng anh

Lưu ý: Quý Khách rất có thể tăng hoặc tách chừng đúng chuẩn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số sở hữu nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Lưu ý: Để sở hữu sản phẩm số thập phân giản đơn hí hửng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: cách viết writing task 2

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Milimet thanh lịch Centimet

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị sản phẩm theo đòi format số mũ Thêm thông tin: Milimet Thêm thông tin: Centimet

Milimet

Milimet là 1 trong đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm vô hệ mét, tương tự với một trong những phần ngàn mét (đơn vị chiều nhiều năm hạ tầng theo đòi SI).

chuyển thay đổi Milimet thanh lịch Centimet

Centimet

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm vô hệ mét, bởi vì một trong những phần trăm mét

1cm tương tự với 0,39370 inch.

Bảng Milimet thanh lịch Centimet

Milimet Centimet
0mm 0.00cm
1mm 0.10cm
2mm 0.20cm
3mm 0.30cm
4mm 0.40cm
5mm 0.50cm
6mm 0.60cm
7mm 0.70cm
8mm 0.80cm
9mm 0.90cm
10mm 1.00cm
11mm 1.10cm
12mm 1.20cm
13mm 1.30cm
14mm 1.40cm
15mm 1.50cm
16mm 1.60cm
17mm 1.70cm
18mm 1.80cm
19mm 1.90cm
Milimet Centimet
20mm 2.00cm
21mm 2.10cm
22mm 2.20cm
23mm 2.30cm
24mm 2.40cm
25mm 2.50cm
26mm 2.60cm
27mm 2.70cm
28mm 2.80cm
29mm 2.90cm
30mm 3.00cm
31mm 3.10cm
32mm 3.20cm
33mm 3.30cm
34mm 3.40cm
35mm 3.50cm
36mm 3.60cm
37mm 3.70cm
38mm 3.80cm
39mm 3.90cm
Milimet Centimet
40mm 4.00cm
41mm 4.10cm
42mm 4.20cm
43mm 4.30cm
44mm 4.40cm
45mm 4.50cm
46mm 4.60cm
47mm 4.70cm
48mm 4.80cm
49mm 4.90cm
50mm 5.00cm
51mm 5.10cm
52mm 5.20cm
53mm 5.30cm
54mm 5.40cm
55mm 5.50cm
56mm 5.60cm
57mm 5.70cm
58mm 5.80cm
59mm 5.90cm