1ft bằng bao nhiêu m

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Mét lịch sự Feet (Hoán thay đổi đơn vị)

Bạn đang xem: 1ft bằng bao nhiêu m

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết trái khoáy phân số được tạo tròn xoe cho tới 1/64 gần nhất. Để đem câu vấn đáp đúng chuẩn rộng lớn van lơn vui vẻ lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành quả.

Xem thêm: kỳ thu tiền bình quân

Lưu ý: Quý khách hàng hoàn toàn có thể tăng hoặc tách chừng đúng chuẩn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số đem nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành quả.

Lưu ý: Để đem thành quả số thập phân giản đơn vui vẻ lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên thành quả.

Xem thêm: lời bài hát điệp khúc mùa xuân

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Feet lịch sự Mét

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị thành quả bám theo format số mũ Thêm thông tin: Feet Thêm thông tin: Mét

Feet

Năm 1959, thỏa thuận hợp tác quốc tế về thước và pao (giữa Hoa Kỳ và những nước nằm trong Khối phát đạt chung) vẫn xác lập một thước đúng là 0.9144 mét, rồi lần lượt xác lập foot chính xác là 0,3048 mét (304,8 mm).

chuyển thay đổi Feet lịch sự Mét

Mét

Mét là đơn vị chức năng chiều lâu năm vô hệ mét, và là đơn vị chức năng chiều lâu năm cơ phiên bản vô Hệ đơn vị (SI) quốc tế.

Là đơn vị chức năng chiều lâu năm cơ phiên bản vô SI và khối hệ thống m.k.s không giống (dựa bên trên mét, kilôgam và giây) mét được dùng sẽ giúp đỡ suy rời khỏi những đơn vị chức năng giám sát và đo lường khác ví như newton, lực.

Bảng Feet lịch sự Mét

Feet Mét
0ft 0.00m
1ft 0.30m
2ft 0.61m
3ft 0.91m
4ft 1.22m
5ft 1.52m
6ft 1.83m
7ft 2.13m
8ft 2.44m
9ft 2.74m
10ft 3.05m
11ft 3.35m
12ft 3.66m
13ft 3.96m
14ft 4.27m
15ft 4.57m
16ft 4.88m
17ft 5.18m
18ft 5.49m
19ft 5.79m
Feet Mét
20ft 6.10m
21ft 6.40m
22ft 6.71m
23ft 7.01m
24ft 7.32m
25ft 7.62m
26ft 7.92m
27ft 8.23m
28ft 8.53m
29ft 8.84m
30ft 9.14m
31ft 9.45m
32ft 9.75m
33ft 10.06m
34ft 10.36m
35ft 10.67m
36ft 10.97m
37ft 11.28m
38ft 11.58m
39ft 11.89m
Feet Mét
40ft 12.19m
41ft 12.50m
42ft 12.80m
43ft 13.11m
44ft 13.41m
45ft 13.72m
46ft 14.02m
47ft 14.33m
48ft 14.63m
49ft 14.94m
50ft 15.24m
51ft 15.54m
52ft 15.85m
53ft 16.15m
54ft 16.46m
55ft 16.76m
56ft 17.07m
57ft 17.37m
58ft 17.68m
59ft 17.98m